Jak správně postupovat při reklamaci

 1. Neprodleně kontaktujte servis, kde oprava proběhla

  Kontakty na jednotlivé pobočky naleznete zde: Kontakty
  ...nebo zavolejte na zákaznickou linku: +420 227 000 221 volejte: (9 – 18 h)
  ...nebo napište e-mail na reklamace@iloveservis.cz

 2. Rezervujte si termín opravy

  Budete odbaveni rychleji, technik na vás bude připraven.
  Rezervace můžete provést zde: Rezervace Opravy

 3. Vždy uvádějte číslo zakázky a popis závady

  Bude pro nás snažší dohledat Vaši zakázku v systému. Popis závady je důležitý, protože v některých případech může jít pouze o nastavení telefonu a servisní zásah není nutný.

Neprodleně Vám sdělíme posouzení reklamace

Většina reklamací je posouzena na pobočce bez nutnosti čekání dle zákonné lhůty, která je u jednoduchých případů 3 dny a u složitějších, kde je potřeba odborného posouzení, i více než 3 dny.

97 % reklamcí vyřešíme do 3 dnů včetně samotné opravy.

Doplňkové informace

Vážení zákazníci, děkujeme, že jste si pro opravu svého mobilního přístroje vybrali naši společnost.

Všech našich klientů si velmi vážíme a Vaše spokojenost je pro nás tím nejdůležitějším faktorem. Snažíme se neustále zlepšovat naše služby a za naši práci plně zodpovídáme. Proto na jakoukoli opravu či výměnu máte záruku 2 roky (tj. 24 měsíců) a na samotný servisní úkon záruku doživotní.

Přestože máme kvalifikovaný a zkušený personál, může v některých případech nastat situace, kdy budete muset opravu přístroje reklamovat z důvodu předešlého poškození přístroje, vady dílu a nebo ve výjimečných případech i z důvodu pochybení v průběhu servisního zásahu. Tyto závady mohou, ale samozřejmě nemusí přímo s daným servisním zásahem souviset. Záleží vždy v jakém stavu telefon přijímáme což je vždy uvedeno v servisním protokolu.

U telefonů, které jsou po pádu, po nárazu nebo kontaktu s kapalinou se mohou na zařízení projevit tzv. SKRYTÉ VADY a to i přesto, že telefon po opravě či výměně předáváme plně funkční. Za tyto tzv. skryté vady nebere servis žádnou odpovědnost a tudíž nevzniká nárok na případnou reklamaci.

Kdy máte nárok na vrácení peněz?

Předáním přístroje k posouzení reklamace nevzniká automatický nárok na vrácení peněz. Nárok vzniká v případě 3 reklamací se stejnou závadou nebo 4 reklamací se závadami odlišnými.

Opravujeme zařízení také těchto firem